Портрет / Portrait
Челнокова Юлия. Чаепитие. Холст, масло. 80х60
Чаепитие.
Челнокова Юлия. Портрет 1.
Портрет 1.
Челнокова Юлия. Портрет 2.
Портрет 2.
Челнокова Юлия. DEANA. 2017, canvas, acrylic, 100X125.
Deana.